hamak-turNadchodzi czas wyczekiwanych wakacji. Pragniemy, by w tym czasie nasza pociecha skorzystała z zasłużonego odpoczynku. Z masy ofert i licznych organizatorów wybieramy tę najlepszą dla naszego dziecka. Każda z firm, która organizuje wyjazdy dla dzieci musi spełnić wiele wymogów oraz podlega zaostrzonym przepisom. Wszystkie informacje na temat konkretnego organizatora, a szczególnie wskazanego wypoczynku są jawne, dlatego powinniśmy być o nich bezwzględnie poinformowani.
 

"Będąc 20 lat na rynku nauczyliśmy się, że te surowe przepisy chronią nie tylko uczestników wyjazdów, ale także nas organizatorów. Automatycznie przesiewają nieuczciwych partnerów i wyznaczają właściwe kierunki organizacji. Od samego początku bezpieczeństwo i komfort uczestników stawialiśmy na pierwszym miejscu. Rodzice, którzy powierzają nam swoje dzieci obdarzyli nas zaufaniem nie bez powodu. Od organizacji pierwszego wyjazdu sami stawiamy przed sobą ogromne wymagania. Kilkakrotnie upewniamy się, że wszyscy rodzice zapoznali się z warunkami wyjazdu i zapoznali się z formalnymi wymogami. Mamy wtedy komfort, że niczego nie ukrywamy" - podkreśla Marek Wołkowycki - właściciel Biura Podróży Hamak-tur, specjalizującego się w wyjazdach dla dzieci i młodzieży..

Jakich zatem informacji możemy wymagać od organizatora wyjazdu dla dzieci?

Najważniejsze jest to, czy kolonia, lub obóz na który wysyłasz dziecko, widnieje w specjalnej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien się zarejestrować na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Stanowi to potwierdzenie, że zaplanowane miejsce pobytu dzieci, spełnia wymogi bezpieczeństwa, a kadra posiada wymagane kwalifikacje i odpowiada liczbie uczestników.

O czym rodzic powinien być poinformowany:

 • dokładne miejsce pobytu i czas trwania wypoczynku
 • termin, miejsce przyjazdu i odbioru dziecka
 • dane kierownika i opiekunów turnusu z podaniem kwalifikacji
 • kontakt do kierownika kolonii, wychowawców i do ośrodka wypoczynkowego
 • dane przewoźnika (ważne badanie techniczne i aktualne OC konkretnego autokaru) - można tez sprawdzić na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl/
 • informacja o opiece medycznej
 • informacja o dodatkowym ubezpieczeniu (NW czy OC) (ubezpieczenie nie jest obowiązkowe)
 • warunki zakwaterowania, program oraz wyżywienie
 • lista rzeczy, które dziecko powinno zabrać
 • informacje o przechowywaniu wartościowych przedmiotów, kieszonkowego, zasadach korzystania z telefonów komórkowych

Wymagane dokumenty, które powinniśmy otrzymać od organizatora:

 • Karta kolonijna - rodzic podaje szczegółowe istotne informacje na temat swojego dziecka
 • Umowa z organizatorem powinna zawierać dokładny termin wyjazdu i powrotu, szczegółowy harmonogram zajęć, liczbę i rodzaj posiłków, rozmieszczenie ośrodka, ostateczną cenę kolonii/obozu oraz informację czy w ubezpieczenie wchodzi w cenę i ewentualnie koszt atrakcji dodatkowych)
 • Regulamin imprezy (warto przeczytać go wspólnie z dzieckiem, by wcześniej zapoznało się z zasadami panującymi na wyjeździe)

“Bezpieczeństwo nie jest wszystkim lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” (-) K. Neyman

Kalendarze Trójdzielne Warszawa Kalendarze jednodzielne Warszawa